Adres portu – bazy

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy

PKN ORLEN S.A. w Jorze Wielkiej

11-730 Mikołajki

Jora Wielka 14